Personliga tankar om pride från en förälder

Vi delar med oss av lite personliga tankar från Solveig Olofsson, stolt förälder:

För mig som stolt förälder är det självklart att delta i Pride. Alla, oavsett hudfärg, religion, sexuell läggning eller kulturell bakgrund skall bemötas med respekt och kärlek och bli bekräftad utifrån den hen är. För att uppnå detta krävs det att vi sprider kunskap och med sakliga och fredliga argument motarbetar de mörka krafter som finns i samhället. Ser fram emot Prideveckan.

Solveig Olofsson.

______________________________________________________________________________________

Some personal thoughts from Solveig Olofsson, a proud parent:

For me as a proud parent it is a clear choice to participate in the Pride week. Everyone, regardless of ethnic origin, religion, sexual orientation or cultural background should be treated with respect and love and be confirmed based on who he/she is. To achieve this it is necessary to spread knowledge with factual and peaceful arguments that counteracts the dark forces that exist in society. Looking forward to the Pride week.

Solveig Olofsson

Kommentarer inaktiverade.