Nätverksträff

Växjö PrideSkärmavbild 2015-02-16 kl. 21.27.21

Frihet, kunskap, kärlek

Nu inbjuder vi föreningar, företag, organisationer och privatpersoner till årets andra

Nätverksträff!

4/3 17.30 Kommunhuset, Ingången Björnen.

Växjö Pride 2014 överträffade alla våra förväntningar. Så många ville vara med och bidra till att vi fick ett fantastiskt program och kunde genomföra paraden och konserten i Linnéparken. Det kändes som hela Växjö var med. I år känns gensvaret om möjligt ännu större och då har vi fortfarande flera månader kvar till Prideveckan.
Nätverksträffarna är till för alla företag, organisationer m fl som vill engagera sig i Växjö Pride så att ni får all den information ni behöver. Nätverksträffen är också en möjlighet att nätverka med andra och göra det möjligt att samverka.
Denna träff kommer att fokusera på programmet, paraden och sponsring. Vi kommer även rapportera hur arbetet går och berätta om allt spännande som är klart inför Prideveckan 4 – 10 maj.
Vill ni ha ha med en programpunkt under Växjö Pride 2015 och har frågor innan mötet kontakta Magnus Folcker som är programansvarig magnus@vaxjopride.se
Inom kort kommer ni kunna börja anmäla programpunkter på www.vaxjopride.se
Har ni frågor angående paraden når ni ansvariga på parad@vaxjopride.se
Det kommer även gå att anmäla sig till paraden inom kort på vår hemsida.
Många har redan anmält att de vill vara med och sponsra Växjö Pride 2015. Vill er förening/organisation eller företag också göra det?
Kontakta Magnus Holm, magnus.holm@regionteatern.se eller Suzana Mocevic, Suzana.Mocevic@vaxjo.se som har hand om sponsring.
Växjö Pride 2015 är ett utmärkt tillfälle att visa vilka värderingar som är viktiga i företaget eller organisationen.
Givetvis är det möjligt även för privatpersoner att sponsra Växjö Pride 2015.
Frågor, tankar, idéer? Tag kontakt med Andreas som är projektledare för årets festival; andreas@vaxjopride.se
Varmt välkomna hälsar Projektgruppen för Växjö Pride 2015!
Andreas Dahl, projektledare
_______________________________________________________________________________

Växjö Pride

Freedom, knowledge, love

We now invite associations, companies, organizations and individuals for the second

Networking meeting!

4/3 17:30 City Hall, entrance Björnen.

Växjö Pride 2014 exceeded all of our expectations! So many wanted to be involved and contribute so we were able to get a fantastic program and carry out the parade and concert in Linnéparken. It felt like the whole of Växjö was with us! This year the response seems ever larger, if  that’s possible, and we still have several months left to the Pride Week!
The network meetings are for all companies, organizations and others who want to engage in Växjö Pride, and provides you with all the information you need. Network meetings are also an opportunity to network with others, and make it possible to interact.
This meeting will focus on the program, the parade and sponsorship. We will also report how work is progressing and talk about all the exciting things that are clearly facing Pride Week the 4th to 10th of May.
Do you want to have a program point in Växjö Pride 2015 and have questions before the meeting please contact Magnus Folcker, program magnus@vaxjopride.se
Soon you will be able to begin entering program points on www.vaxjopride.se
If you have any questions about the parade you can reach the responsible group at; parad@vaxjopride.se
Shortly, it will also be possible to register for the parade on our website.
Many have already announced that they want to sponsor Växjö Pride 2015. Does your association / organization or business want to do the same?
Contact Magnus Holm, magnus.holm@regionteatern.se or Suzana Mocevic, Suzana.Mocevic@vaxjo.se who are in charge of sponsorship.
Växjö Pride 2015 is a great opportunity to show what values are important in a company or organization.
Of course it is also possible for private individuals to sponsor Växjö Pride 2015.
Questions, thoughts, ideas? Please contact Andreas who is the project manager for this year’s festival; andreas@vaxjopride.se
The project group for Växjö Pride 2015 gives you a warm welcome!
Andreas Dahl, Project Manager

 

Kommentarer inaktiverade.