Deadline satt: skicka in era aktiviteter innan 21 april!


Vad planerar du eller din organisation/förening att arrangera för aktiviteter under Växjö Pride 2017?
För att få med era aktiviteter i det tryckta programbladet ska uppgifterna vara oss tillhanda senast 21 april.

Aktivitetsinformation
– Starttid (09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00) och eventuell sluttid
– Plats
– Arrangör/arrangörer (samverka gärna), kontaktinformation
– Kort information/beskrivning om aktiviteten

Programsidan uppdateras efterhand som planerade aktiviteter skickas in till suzana.mocevic@gmail.com.

För att undvika överlappande aktiviteter ber vi er att förhålla er till angivna starttider i den mån det går.

Kommentarer inaktiverade.